Oldal kiválasztása

Mit mond a Biblia?

Bibliai igék, gondolatok, tanulmányok Istenről - idézetek a Bibliából
Istentisztelettanítások

Olvasd el!

Bibliai idézetek – tanítások, gondolatok Istenről és emberről

Bibliai igék, idézetek a szeretetről

Bibliai igék, idézetek a szeretetről

A következő részben összegyűjtöttem azokat a bibliai igeverseket, idézeteket, amelyek Isten szeretetéről szólnak. Ez nem a teljes lista, hiszen az egész Szentírás Isten szeretetére utal - bár sok kegyetlen történetet olvashatunk a Bibliában, ez igaz - minden arról...

Szombat a bibliában – miért fontos a pihenőnap?

Szombat a bibliában – miért fontos a pihenőnap?

A bibliában az utolsó nap nem a vasárnap volt, hanem a szombat. Ezen a napon az ember abbahagyja, megszünteti a hétköznapi tevékenységét, tehát pihen. Körmendi Ferenc tanulmánya szerint a szombat szavunk az újgörög szambato szóból származik,[2] amely a héber...

Isten szeretete a teremtésben – bibliai igék a szeretetről

Isten szeretete a teremtésben – bibliai igék a szeretetről

A biblia egyik legfontosabb üzenete Jézus Krisztus megváltásán túl a szeretet. Isten maga a szeretetet. Jézus pedig a tíz parancsolatot is a szeretettel foglalja össze: szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd az embertársaidat! Ez lefed mindent. Nézzük meg a...

Mit mond a biblia az önfegyelemről? Mi köze ennek az úszáshoz?

Mit mond a biblia az önfegyelemről? Mi köze ennek az úszáshoz?

A biblia kifejezetten a sportot említi - még ha nem is az úszást - amikor önfegyelemre akar nevelni. Nem céltalan önsanyargatás ez, hanem olyan jellemformáló erő, amelynek díja van: a soha el nem hervadó babérkoszorú. A sportdicsőség, mint minden földi dicsőség...

Napi igeversek

Útmutató 2020. július 6-ra hétfőre

Pilátus megkérdé Jézust: Te vagy-é a zsidók királya? Ő pedig felelvén, monda néki: Te mondod.

Márk 15,2

Akkor Simeon karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet.

Lukács 2,28–30

Kategóriák