A biblia egyik legfontosabb üzenete Jézus Krisztus megváltásán túl a szeretet. Isten maga a szeretetet. Jézus pedig a tíz parancsolatot is a szeretettel foglalja össze: szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd az embertársaidat! Ez lefed mindent. Nézzük meg a bibliai igéket a szeretetről, kezdve a teremtéstől!

A teremtés szeretet által történt

Amikor gyönyörködünk a szinte romlatlan természetben, akkor legbelül érezzük, hogy a teremtés egy csodálatos fantáziával és szeretettel megvalósított aktus volt.

2 Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. 
25Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; apró állatok nagyokkal együtt. 
26Amott gályák járnak s czethal, a melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. 
27Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. 
28Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. 

104. Zsoltár

A Bölcsesség / Krisztus(?) szerepe a teremtésben

22Az ÚR útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen.23Az ősidőkben formált engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. 24Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. 25Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem; 26amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. 27Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. 28Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, 29amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, 30én már mellette voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva mindenkor. 31Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben.

Páldabeszédek 8

Isten jósága ma is megtalálható a Földön.

64A föld tele van jóságoddal, taníts meg, Uram, törvényedre! 

119. zsoltár

Már a természetet szemlélve is rádöbbenhetünk Isten létezésére, nagyságára és szeretetére:

20Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel fölismerhető.

Róma 1

Isten nagy törődést mutat az emberiség felé, hisz a Földön mindent nekünk adott. Az már más kérdés, hogy az ember nem tudott szeretettel válaszolni…

4Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, 
5micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá
6Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 
7Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: 
8a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, 
9az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. 
10Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön! 

8. Zsoltár

Rengeteg igét gyűjtöttem össze Isten szeretetéről a következő írásban: Bibliai igék, idézetek a szeretetről