Most pár idézettel készültem a múlt elengedéséről, ami szorosan összefügg a megbcsátással, ami szintén egyfajta elengedés. Ezek az elengedés idézetek új életet adnak, amennyiben eldöntjük, hogy hiszünk bennük. A Bibliában parancs a megbocsátás, amit sokszor érzünk erőnk felettinek és egyben lehetetlen követelésnek is. De et csak azért van, mert nem értjük a bibliai alapelveket.

   Márk 11:25 De ha valamikor imádkozva álltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valamit tartogattok, hogy a ti mennyben lakó Atyátok is megbocsássa a ti botlásaitokat.
   Márk 11:26 Ha pedig ti nem bocsáttok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.

Csia Lajos fordítás

Ha Isten elé állunk, fontos a tiszta lap, amit egyedül az Úr ad meg nekünk, de a tiszta lapot nekünk is fel kell ajánlani ellenségünknek. Az ellenség szót direkt használom, hogy sarkítsam a helyzetet. Hiszen akitől várjuk a szeretetet, rendszerint az iránt alakul ki a legnagyobb harag és meg nem bocsátás.

Sokszor pont a szüleinknek vagy a házastársunknak a legnehezebb megbocsátani, elengedni a bűnöket, a tartozást. Pedig ahhoz hogy szabadok legyük a másik félnek tulajdonítotott borzasztó állapotoktól, az elengedés az első lépés. Jobban mondva a szándék, hogy MEG AKAROK BOCSÁTANI!

Mi megtesszük részünkről a lépést – amit nem feltétlenül kell tudni az érintetteknek – de ez nem jelenti azt, hogy ők megváltoznak valamikor is. Viszont mi felszabadulunk egy köteléktől. Az elengedésről, megbocsátásról sokan mondják, hogy nem érzelmi dolog, hanem akarati döntés. Kiegészíteném még azzal, hogy KEGYELMI AJÁNDÉK is az a szellemi és lelki áttörés, ami mint egy csoda, egyszer csak megtörténik.

Tapasztalatból mondom, ha sokszor ismételgetem (néha hónapokig), hogy megbocsátok, és tényleg meg is akarok bocsátani, akkor egyszercsak eljön a pilanat, amikor azt veszem észre, hogy szabad vagyok a másiktól. Jobban mondva: attól az egészégtelen köteléktől, ami érzelmileg fojtogat.

   Zsolt 37:10 Egy kevés [idő] még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.

A gonoszt itt ne a másik emberrel helyettesítsük be – kivétel néhány esetet – hanem a „gonosz” sokszor az az erő, ami lecsapódik bennünk. Lehet, hogy a minket ért sérelem nem is volt szándékos. Vagy lehet, hogy egy lelki roncstől jött a bántás, aki annyira szenvedett, hogy másoknak is csak szenvedést tudott okozni. Ha ezt megértjük, és látjuk, hogy nem mi vagyunk a nyomorultak, hanem a másik, akkor könnyebb a megbocsátás.

Maga az egó is útjában áll az elengedésnek, mert jogosnak véli, hogy haragot tartson. Viszont, ha mi nem engedjük el a másiknak a bűnöket, akkor Isten sem fogja elnézni a botlásainkat. Ezt olvashatjuk az első elengedésről szóló bibliai idézetben.

Az elengedéssel nemcsak magunkat szabadítjuk fel, hanem a másikat is. A sok láncból egy hadd hulljon le róla úgy, hogy kimondjuk az elengedést.

Mit mond még a Biblia az elengedésről?


Az elengedés az egyik legnehezebb dolog. Nagyon könnyű ragaszkodni a haraghoz és a keserűséghez, de bíznunk kell abban, hogy Isten van valami sokkal jobbat tartogat az elengedés által! Egy félresiklott kapcsolat, sérelmek, félelem, múltbeli hibák, bűn, bűntudat, rágalmazás, harag, kudarcok, megbánás, aggodalom stb. elengedése könnyebb, ha ráébredünk, hogy Isten irányít.

Az a durva, hogy Isten megengedi, hogy rossz dolgok történjenek velünk, mert a földi élet mindenki számára egy akadálypálya, amit végig kell csinálni. Amikor sikeresen vesszük ezeket az akadályokat, rengeteget fejlődik a személyiségünk és a jellemünk, ami a földi lét egyik legfontosabb célja. Isten felhasználja a kemény dolgokat és a sérelmet okozó embereket, hogy felépítsen bennünket.

Amit Isten tartogat számunkra, az soha nem a múlté. A múlt sokmindenre tanít, de ne az határozzon meg bennünket. Ha nyomorban nőttünk el, az nem jelenti azt, hogy nyomorultak vagyunk!

Az elengedés könnyebb, ha nem a másiktól várjuk a változást, hanem Istenre nézünk csak!

Péld 4:25 Szemed előre nézzen, és egyenesen magad elé tekints. >>
Péld 4:26 Egyengesd lábad ösvényét, hogy minden utadon állhatatos lehess. >>

Ézs 26:3 Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik. >>

Kol 3:2 Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. >>

Engedjük el és bízzunk Istenben!


Az agyunk folyton racionalizál, igazolja, hogy igazunk van a másikkal szemben. Lehetséges, de az elengedés szempontjából ez lényegtelen! Bízzunk az Úrban! Engedjük, hogy Ő irányítson, és ne a folyton visszatérő gondolatok!

Péld 3:5 Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj! >>

Zsolt 62:8 Istennél van szabadulásom és dicsőségem; ő az én erős kősziklám, Istennél van menedékem. >>
Zsolt 62:9 Bízzatok őbenne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi menedékünk. [Szela] >>

A múlt elengedése és továbblépés idézetek a Bibliában

Ézs 43:19 Íme, én újat cselekszem. Most készül, hát nem tudjátok még? Igen, utat készítek a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenben. >>

Fil 3:12 Nem gondolom, hogy már megkaptam ezt, vagy hogy már elértem volna a bevégzettséget, de futok utána, hogy megragadjam, hiszen a Felkent Jézus már megragadott erre engem. >>
Fil 3:13 Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte azt, de egyet: azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, az után, ami előttem van, kinyújtom kezemet, >>
Fil 3:14 S célegyenest futok a pályadíj felé, melyre az Isten a Felkent Jézusban oda felhívott. >>

Jób 17:8 Ám az igaz kitart az útján, és a tiszta kezű ember erősebbé lesz. >>

Az elengedés azért is fontos, mert nem látjuk a teljes képet

Ahogy korábban írtam, nem tudjuk, hogy a másik miért tette vagy pontosan azt amit mondott vagy tett. Lehet, hogy félreértettük, lehet, hogy egy nálunk sokkal sérültebb lélek. Amíg el nem döntjük, hogy elengedjük a múlt sérelmeit, addig azt sem látjuk, hogy milyen csodálatos jövő születhet a legborzalmasabb múltból is!

1Kor 13:12 Mert most tükrön át talányokban látunk: akkor majd szemtől szembe fogunk. Most töredékesen ismerek: akkor úgy ismerek a dolgokra rá, ahogy énrám ismert az Isten. >>
1Kor 13:13 Igy hát megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három! Közülök azonban legnagyobb a szeretet! >>

Keresztény idézetek az elengedésről

„Egy fájdalmas élményen túljutni olyan, mint kijutni a majomketrecből. Valamikor el kell engedned a rácsokat, hogy tovább léphess.” – C.S. Lewis.

„Engedd át Istennek az életedet; Jobban tudja, mit kell tenni vel, mint te.” Dwight L. Moody

„Fáj elengedni, de néha még jobban fáj, ha ragaszkodunk hozzá.”

„Engedd el a múltat, hogy Isten megnyissa az ajtót a jövőd felé.”

„Ha végre elengeded, valami jobb jön.”

„Ahhoz, hogy meggyógyuljon a seb, abba kell hagyni a piszkálását.”

„Az elengedés nem azt jelenti, hogy már nem foglalkozol valakivel. Ez csak annak felismerése, hogy az egyetlen személy, aki felett valóban uralkodhatsz, az te magad vagy. Deborah Reber

„Minél inkábbátadjuk magunkat Istennek, annál inkább azzá válunk, akivé kell– mert Ő alkotott minket.” C. S. Lewis

Mindig olyan keményen küzdünk, hogy megkapaszkodjunk valamiben, de Isten azt mondja: Bízz bennem, és engedd el!

Felhasznált forrás: Bible Reasons