Aki nem ismeri a Bibliát, könnyen azt gondolhatja, hogy az valamiféle szigorú szabálygyűjtemény, pedig rengeteg témát és műfajt ölel fel. A törvények és bölcsességek mellett ugyanúgy olvashatunk erotikával fűszerezezz gyönyörű szerelmi vallomásokat is. Mivel Isten szeretete teremtett minket, ezért a szerelem is az Ő lényéből fakad. Nézzünk meg erről pár bibliai igeverset!

Valahol mind az igaz szerelmet keressük ösztönösen. Aztán jönnek a csalódások, a kiábrándulások, a lemondás, vagy csak megkopik ez a vágy. Sokan a hűtlenségüket is a szerelemmel igazolják, aminek persze nem sok köze van a szeretethez, hiszen a „szeretet” nevében családok mennek tönkre. Az igaz szeretet (lásd pl. : Szeretet himnusza a Bibliában) – ami Jézusban is volt és van – képes arra, hogy feláldozza magát a másikért.

Sokan vannak, akik nem is hisznek az igaz szerelemben, mivel nem tapasztalták azt meg. Én hiszek az abszolút dolgokban, de ezek nem feltétlenül ehhez a dimenzióhoz kötődnek. Itt a Földön hiánylényként élünk, folyamatos keresőüzemmódban. Sajnos gyakori, hogy a bennünk lévő hiányt rosszkor és rosszul töltjük be.

A viszonzatlan, plátói szerelmet vagy a másik hiányát betegségként élhetjük meg:

 Énekek éneke

2,5 Erősítsetek aszú szőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok!

5,8 Esdekelve kérlek, Jeruzsálem lányai! Ha megtaláljátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy a szerelem betege vagyok!

(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))

A plátói szerelem is egyfajta reménység, ami várja, hogy beteljesedjen. Ha ez huzamosabb ideig nem valósul meg, mi pedig nem mondunk le róla, akkor megjelenhetnek a pszichszomatikus tünetek

13,12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

Bölcs Salamonnak példabeszédei (Károli Gáspár revideált fordítása)

A vágy nem egyenlő az igaz szerelemmel

A Mennyek Királysága – mint a beteljesült szerelem valósága

Lassan 30 éve vagyok hívő – és már kisgyerekkoromban is Isten körül jártak a gondolataim – ezért van némi benyomásom a Mennyről. Még nem jártam ott, nem láttam semmit, de mivel sokszor kapcsolódom a mennyei hullámhosszra, ezért nem pusztán elképzeléseim vannak a „másvilágról”, hanem már meg tudtam ragadni azt. A mennyei találkozás olyasmi, mint amikor egy elérhetetlen személy után epekedünk – akinél érezzük, hogy esélyünk sincs – és hirtelen kiderül, hogy ez a valaki volt csak igazán szerelmes belénk kezdetektől fogva. A Mennyek Királysága maga a beteljesült szerelem! Ez az a dimenzió, ahol nincs hiányállapot.

Itt a Földön ha tudjuk és hisszük is, hogy Isten szeret úgy ahogy vagyunk, mégis egyfajta elválasztódást élünk meg néha (vagy szinte mindig).

Szerelem és féltékenység

Az ószövetségben az Isten és ember szerelmére, féltő szeretetére a héber nyelv több igét is használ. Ez utóbbi a féltő szeretet féltékenységnek is fordítható. Ami gyakran jár együtt a szerelemmel

H7068   ‫קִנְאָה‬ (qinə’áh)
– 1) féltékenység
2) irigység
3) féltő szeretet, hevülés, buzgóság

Etimológia: a H7065

A következő szerelemről szóló bibliai idézetben kétféle szerelem is szerepel. A „buzgó szerelem” maga a féltékenység

Én 8:6 Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,; mintegy pecsétet a te karodra;mert erős a szeretet, mint a halál,; kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.
Én 8:7 Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:; a folyóvizek sem boríthatnák azt el:; ha az ember minden házabeli marháját adná is e szeretetért,; [mégis] megvetnék azt.

A többi „szeretet” vagy szerelem kifejezés a fenti versekben a következő héber szóval van kifejezve:

H160   ‫אַהֲבָה‬ (‘ahăḇáh)
– 1) szeretet
2) szerelem
3) szeretett, kedves

Etimológia: a H157-ből

A közelkeleti emberek temperamentumosan élték meg a szerelmet és a féltékenységet. A szerelem nem elvont fogalom a Bibliábanhanem valóságos szenvedély. Egy olyan „bedrogozott” állapot, amikor az időérzék is elveszik.

1Móz 29:18 Megszerette azért Jákób Ráhelt, és ezt mondta: Szolgállak téged hét esztendeig kisebbik leányodért, Ráhelért.
1Móz 29:19 Erre azt mondta Lábán: Jobb neked adnom őt, mintha másnak adnám, maradj hát nálam!
1Móz 29:20 Jákób tehát hét esztendeig szolgált Ráhelért, és az csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt.

Szelerelem és vágyódás – avagy mindent igazol a szerelem?

A szerelem másik velejárója a vágy, ami önmagában se nem rossz, se nem jó. Csak az, ahogy megéli az ember. Itt volt például Dávid fia Amnón, aki a saját féltestvérébe szeretett bele, és rettenetesen megkívánta. Testileg és lelkileg is szenvedett. Nagyszerű tanácsadójának „hála”, az lett a dolgok vége, hogy tőrbecsalta a lányt, majd megerőszakolta. És ahogy ez lenni szokott…

2Sám 13:15 Azután Amnón nagyon meggyűlölte őt. Nagyobb lett a gyűlölete a szerelemnél, amellyel megszerette őt. Azt mondta neki Amnón: Kelj föl, menj a dolgodra.

Amnón még jóvátehette volna a dolgot úgy, hogy elveszi veleségül. De a „szerelem” hirtelen „kihült”, amikor megkapta, amit akar? Igazi szerelem volt? Határozottan nem. Igazi vágy? Igen. A vágyódás, amit szerelemként élünk meg gyakran köszönő viszonyban sincs az ugazi szeretettel, aminek az egyik formája leher a szerelem.